Αφού γνωριστήκατε και ανακαλύψατε τι έκρυβε το ...μυστηριώδες κουτί που έφτασε στις τάξεις σας, είναι ώρα για το επόμενο βήμα. Να προχωρήσουμε "Πέρα από το μύθο... "
Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε τις αποστολές σας , θα ενώσετε τις δυνάμεις σας σαν ομάδες και από τα δύο τμήματα και θα συνεχίσετε το ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία μέχρι να φτάσετε στο σήμερα.
Καλή δουλειά. (κ. Τάσος, κ. Ελένη)
ΥΓ
Μέσα στο σύννεφο των λέξεων κρύβονται το ονόματα της κάθε ομάδας...

Θεοί - Θεές και ημίθεοι η Ομάδα 1
Krypto_Omada 1.jpg
Θεοί - Θεές και ημίθεοι


Αγάπη είναι η Ομάδα 2
rypto_Omada 2.jpg
Αγάπη


Επιστημονική μυθο-φαντασία είναι η Ομάδα 3
Krypto_Mada 3.jpg
Επιστημονική μυθο-φαντασία


Εξουσία είναι η Ομάδα 4
Krypto_Omada 4.jpg
Εξουσία


Mεταμορφώσεις είναι η Ομάδα 5
Krypto_Omada 5.jpg
Mεταμορφώσεις