Ερωτηματολόγιο 1
Ερωτηματολόγιο 2α.

Αυτοαξιολόγησης της ψηφιακής αφήγησης


Ερωτηματολόγιο 2β.

Αξιολόγησης της ψηφιακής αφήγησηςΤΕΛΙΚΗ Αξιολόγηση προγράμματος