ΟΜΑΔΑ 1

9.
Aποστολή 1
1. Μέσα στο έργο υπάρχουν στοιχεία που είναι χρακτηριστικά σύμβολα των προσώπων. Μπορείτε να τα βρείτε και να αναφερθείτε στο συμβολισμό που κρύβουν;
2. Ποιες σκέψεις σας γεννιούνται καθώς βλέπετε τον πίνακα; Ποια συναισθήματα;
Ανατρέξτε στον κατάλογο της έκθεσης και με βάση τις πληροφορίες που θα συλλέξετε δημιουργήστε μια παρουσίαση με τον αρχαίο μύθο της φιλονικίας ανάμεσα στην Αθηνά και τον Ποσειδώνα.
Αποστολή 2
3. Ανατρέξτε στον κατάλογο της έκθεσης και με βάση τις πληροφορίες που θα συλλέξετε δημιουργήστε μια παρουσίαση με τον αρχαίο μύθο της φιλονικίας ανάμεσα στην Αθηνά και τον Ποσειδώνα.
4. Καταγράψτε τις διαφορές ανάμεσα στον αρχαίοελληνικό μύθο και την απεικόνιση στην περίοδο της Αναγέννησης. Για ποιο/ους λόγο/ους πιστεύετε ότι υπάρχουν;
Αποστολή 3
5. Καταγράψτε τα επιχειρήματα της Αθηνάς και αυτά του Ποσειδώνα που δικαιολογούν την επιλογή της προσφοράς του κάθε Θεού στην πόλη, όπως φαίνονται στον πίνακα. Κινηματογραφήστε τα.
Παρουσίαση αρχαίου μύθου και σύγχρονης επιχειρηματολογίας.

13.
Αποστολή 1
1. Περιγράψτε τον πίνακα για κάποιον που δεν βλέπει.
2. Ποια ατμόσφαιρα αποπνέει το έργο; Ποια συναισθήματα σας δημιουργεί;
Αποστολή 2
3. Αναζητήστε τον αρχαίο μύθο στη σελίδα της Βοήθειας : Ποιος είναι ο αρχαίος μύθος;
4. Ανατρέξτε στον κατάλογο της έκθεσης πώς χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης τον αρχαίο μύθο;
Ποιο το μήνυμα του έργου; Εδώ βλέπετε ένα τμήμα του από τον τελικό πίνακα.
Αποστολή 3
5. Με βάση τις πληροφορίες που συλλέξατε σημειώστε μοιράστε ρόλους (Αθηνά, Ηρακλής, Άρης, γυναίκα) και καταγράψτε 3 επιχειρήματα αιτιολογώντας τις πράξεις σας (σύμφωνα με όσα απεικονίζεται στον πίνακα). Οργανώστε μια συζήτηση/ debate. Κινηματογραφήστε το.

66
Αποστολή 1
1. Αναζητήστε το μύθο του Ηρακλή που εικονίζεται στον πίνακα στη σελίδα της Βοήθειας.
2. Ποια ατμόσφαιρα αποπνέει ο πίνακας;
Αποστολή 2
3. Ο μύθος του "ήρωα" υπάρχει σήμερα ή έχει καταρριφθεί;

4. Δημιουργήστε και παρουσιάστε - κινηματογραφηστε μια σύγχρονη εκδοχή του μύθου.

ΟΜΑΔΑ 2

14
Αποστολή 1
1. Περιγράψτε τον πίνακα για κάποιον που δεν βλέπει.
2. Ποια ατμόσφαιρα αποπνέει το έργο; Ποια συναισθήματα πιστεύετε έχουν τα πρόσωπα του έργου;
Αποστολή 2
3. Αν σας έλεγαν να προσθέσετε χρώμα/τα στον πίνακα, ποιο/α θα ήταν; Σε ποιο/α σημείο/α; και γιατί;
4. Καταγράψτε το διάλογο μεταξύ των προσώπων που απεικονίζονται στον πίνακα.
Αποστολή 3
5. Αναζητήστε την ιστορία του Φιλήμονα και της Βαυκίδας στη σελίδα της Βοήθειας και αφηγηθείτε μια σύγχρονη εκδοχή της.

50
Αποστολή 1
1. Αναζητήστε το μύθο που αναπαριστά ο πίνακας, στη σελίδα της Βοήθειας και τον κατάλογο της έκθεσης αφηγηθείτε με 50 περίπου λέξεις.
2. Ποιο χαρακτηριστικό του πίνακα σας προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση και γιατί; Εδώ μπρείτε να δείτε τον τελειωμενο πίνακα του καλλιτέχνη που βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσί. Γιατί πιστεύετε ότι ο Δίας μεταμορφώνεται σε ταύρο και όχι σε κάποιο άλλο ζώο;
Αποστολή 2
3. Αφηγηθείτε μια σύγχρονη εκδοχή του. Κινηματογραφήστε τη.
Αποστολή 3
4. Αν και προέρχονται από διαφορετικούς καλλιτέχνες και έχουν δημιουργηθει για διαφορετικούς λόγους καθώς και διαφορετική θεματολογία (θέμα), πιστεύετε ότι οι τρεις πίνακες έχουν στη βάση τους κάποιο κοινό στοιχείο; Αν ναι, ποιο είναι αυτό; Υπάρχει συνδετικός κρίκος;


ΟΜΑΔΑ 3

15
Αποστολή 1
1. Περιγράψτε το έργο σε κάποιον τυφλό.
2. Όλα όσα υπάρχουν στον πίνακα είnαι συμβολικά. Ανατρέξετε στον κατάλογο για να δείτε την άποψη του ζωγράφου για τη θέση του καλλιτέχνη απεικονίζει στον πίνακα. Ποια είναι τα τρία στάδια από τα οποία περνά ένας καλλιτέχνης;
Αποστολή 2
3. Δημιουργήστε ένα διάγραμμα με αναφορά στα : σκύλος, Κρίση, Προοπτική, Μαθηματικά, Ευτυχία, Αλέξανδρος, Αριστοτέλης, Αθηνά και αιτιολογήστε τη σχέση που έχουν μεταξύ τους.
4. Ο καλλιτέχνης βασίστηκε στο εργο Σχολή των Αθηνών του Ραφαήλ.
Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές μπορείτε να ανακαλύψετε στους πίνακες;
Αποστολή 3
5. Αν σας καλούσαν να τοποθετήσετε στον πίνακα στη θέση των φιγούρων που έχει ζωγραφίσει ο ζωγράφος σύγχρονες προσωπικότητες, ποιες θα επιλέγατε να βάλετε; και γιατι;

80
Αποστολή 1
1. Περιγράψτε το έργο σε κάποιον που δε βλέπει.
2. Ανακαλύψατε τα χαμένο ημερολόγιο του Μ.Αλεξάνδρου. Στο πάνω μέρος της σελίδας 345 υπάρχει αυτό το σχέδιο αλλά το κείμενο από κάτω έχει μισοσβηστεί. Μπορείτε να το ξαναγράψετε αναλαμβάνοντας το ρόλο του Μ.Αλεξάνδρου;

Αποστολή 2
3. Ανατρέξτε στον κατάλογο της έκθεσης και αντλήστε πληροφορίες για το έργο, τις οποίες θα παρουσιάσετε σε ένα κείμενο με 30 λέξεις.
4. Τι είναι αυτό που σας εντυπωσιάζει στο έργο; γιατί;
Αποστολή 3
5. Κινηματογραφήστε μι αδική σας εκδοχή με αφορμή τον πίνακα, αφού καταγράψετε το σενάριο πρώτα.

78

Αποστολή 1

1. Ποια ατομόσφαιρα αποπνέει ο πίνακας; Τι συναισθήματα σας γεννιούνται;

2. Περιγράψτε τον πίνακα με όχι περισσότερες από 30 λέξεις
Αποστολή 2
3. Ποια τα συναισθήματα της γυναίκας του πίνακα; Φανταστείτε ότι είναι μια σκηνή από κινηματογραφική ταινία και πάγωνει η εικόνα. Η γυναίκα ζωντανεύει και βγαίνει από την οθόνη. Καταγράψτε το μονόλογό της καθώς αφηγείται την ιστορία της.
Αποστολή 3
4. Ο πίνακας είναι η μέση ενός μυθολογικού κύκλου. Αφού συμβουλευτείτε τον κατάλογο της έκθεσης αναζητήστε τους μύθους που κρύβονται πίσω από τον πίνακα (πριν και μετά τη σκηνή που απεικονίζεται) και αφηγηθείτε τους δημιουργώντας 2 μικρές ταινίες μία για το πριν καιμια για το μετα.


ΟΜΑΔΑ 4

21
Αποστολή 1
1. Περιγράψτε σε κάποιον που δε βλέπει το έργο.
2. Αναγνωρίζετε κάποια/ες φιγούρα/ες; Από πού τις καταλάβατε;
Αποστολή 2
3. Αναζητήστε το μύθο πίσω από το έργο και αφού τον καταγράψετε αναπαραστήστε τη σκηνή. Κινηματογραφήστε την επίσης.
Αποστολή
4. Ποιο το μήνυμα του έργου;

54
Αποστολή 1
1. Ποια η ατμόσφαιρα του πίνακα;
2. Τι συναισθήματα νιώθει ο άντρας δεξιά; Τι ο άνδρας αριστερά; Από πού το καταλαβαίνετε;
3. Αναζητήστε το μύθο που κρύβεται πίσω από τον πίνακα.
Αποστολή 2
4. Στο επάνω μέρος του έργου υπάρχει μια σημείωση με μολύβι :
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΜΙΔΕΣ
Αναζητήστε στον κατάλογο το λόγο για τον οποίο ο καλλιτέχνης την πρόσθεσε στο σχεδιο.
Ποιο είναι το μήνυμα της αφιέρωσης; Συμφωνείτε με τη στάση του καλλιτέχνη;
Αποστολή 3
5. Τι χαρίσματα πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ένας αρχηγός;

ΟΜΑΔΑ 5

53
Αποστολή 1
1. Ποια συναισθήματα σας δημιουργεί το έργο;
2. Αναζητήστε το μύθο, αντιστοιχίστε τα πρόσωπα με τα ονόματα και περιγρέψτε το έργο, γράφοντας ένα αρθρο για την ελληνική βικιπαιδεία.

48
Αποστολή 1
1. Περιγράψτε το έργο σε κάποιον που δεν βλέπει.
2. Τι συναισθήματα σας δημιουργεί το έργο;

22
Αποστολή 1
1. Ποια ζώα αναγνωρίζετε στο έργο;
2. Ποια η ατμόσφαιρα του έργου;